Loopbaancoaching

  • Vraag je jezelf af of je nog wel op de juiste plek zit?
  • Heb je het gevoel dat je talenten en kwaliteiten onvoldoende tot hun recht komen?
  • Kost je werk je meer energie dan dat het oplevert?
  • Vraag je je af of je werk (nog) wel zin heeft?
  • Wil je nu eindelijk je hart volgen, maar weet je niet hoe?

Levensloop, leeftijd, of bijvoorbeeld veranderende omgevingen en omstandigheden zorgen ervoor dat je van tijd tot tijd de behoefte hebt om je te bezinnen, te reflecteren, en/of (nieuwe) keuzes te maken. Hiervoor is het belangrijk dat je kijkt naar jezelf, naar je huidige situatie, naar je toekomst en wat daarin mogelijk is.

Belangrijke vragen die in dit proces aan de orde komen en de basis vormen voor verdere stappen zijn:

  •  Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik?

Een antwoord op deze vragen geeft je inzicht in waar je het meeste energie van krijgt, wat je de meeste zingeving geeft, wat je het beste kunt, waar je duurzaam het meest op je plek bent.

Tijdens een maatwerk loopbaancoachingstraject gaan we aan de hand van gesprekken, opdrachten en oefeningen op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Uitgangspunt voor het traject vormt het Koersonderzoek volgens de Methode Hoogendijk.

Voorafgaand aan het traject vindt een intakegesprek plaats waarin we inventariseren wat precies je vraag is en welk traject daarbij passend is.

 

 

© Annebeth Schudel